Styrelse och funktionärer

Revisor
Anders Eriksson

Spelleddare
Kerstin Ehnroth

Valberedning
Rikard Kaiser
Anders Eriksson

 Notansvarig och Webmaster

Agneta Tannerfeldt  

Styrelse           
Ordförande;     Agneta Tannerfeldt     
Sekreterare:     Ulf Nyström
Kassör;                 Sirkka Frändegård

Ledamot:    Kent Bodén           
Ledamot;    Karl-Erik Eriksson     
                 
                                     

                    
                   

Musikråd             

Kerstin Ehnroth                
Roland Johansson  
Anders Eriksson

Bengt Curman