Styrelse och funktionärer

Styrelse           
Ordförande;     Agneta Tannerfeldt     
Sekreterare:     Ulf Nyström
Kassör;                 Sirkka Frändegård         
   
Ledamot;     Roland Johansson     
Ledamot;     Steve Jerkérus                          
Ledamot;      Kent Bodén                                      

                    
                    

Musikråd             

Kerstin Ehnroth                
Roland Johansson  
Steve Jerkérus


Revisor
Svante Söderlund

Spelleddare
Kerstin Ehnroth

Valberedning
Gunnar Örling
Rikard Kaiser

 Notansvarig och Webmaster

Steve Jerkérus