Styrelse och funktionärer

Revisor
Rolf Eriksson

Spelleddare
Kerstin Ehnroth

Valberedning
Rikard Kaiser
Erik Nygren

 Notansvarig och Webmaster

Agneta Tannerfeldt  

Styrelse           
Ordförande;     Agneta Tannerfeldt     
Sekreterare:     Tiina Michelson
Kassör;                 Sirkka Frändegård

Ledamot:    Kent Bodén           
Ledamot:    Karl-Erik Eriksson
Ledamot:   Anders Eriksson

     
                 
                                     

                    
                   

Musikråd             

Kerstin Ehnroth                
Roland Johansson  
Anders Eriksson

Bengt Curman