Aktuellt

4b21fab8-e339-40db-a380-8381c2ad97b4jpg

P.g.a. fortsatt Coronaepidemi har Notdraget tagit beslutet att skjuta upp höststarten tills vidare. 

Under september kommer ingen start att ske. Därefter tas nytt beslut. 

Inga externa spelningar och uppträdanden kan f.n. bokas.