Styrelse och funktionärer

Styrelse           Revisor 
Ordförande;     Agneta Tannerfeldt       Svante Söderlund
Sekreterare:     Ulf Nyström
Kassör;                 Sirkka Frändegård         
Spelleddare    
Ledamot;     Roland Johansson      Kerstin Ehnroth
Ledamot;     Steve Jerkérus                           
Ledamot;      Kent Bodén                                       
Valberedning
                    Gunnar Örling
                    Rikard Kaiser

Musikråd              Notansvarig och Webmaster

Kerstin Ehnroth                 Steve Jerkérus    
Roland Johansson    
Steve Jerkérus