Aktuellt

4b21fab8-e339-40db-a380-8381c2ad97b4jpg


Den 24 november är det heldagsövning kl 10:00 - 16:00. Plats Medborgarskolans lokal 
Aniaraplatsen, Sollentuna centrum.

Stor julkonsert den 3 dec i Tintomararummet, Sollentuna (Under biblioteket).