Aktuellt

4b21fab8-e339-40db-a380-8381c2ad97b4jpg


Vårterminen 2019 är nu i full gång. Sedan den  21 januari övar vi varje måndagskväll i Tors Backe.

Verksamheten inriktas i vår på att ta fram ett program för deltagande i någon dragspelsstämma. 
Våra spelningar i smågrupper vid äldreboenden, föreningar och liknande skall naturligtvis också genomföras.